Meer resultaten voor moeilijk woord van de dag

 
 
moeilijk woord van de dag
Het Groot Dictee 2016: wat waren de lastige woorden? Genootschap Onze Taal Onze Taal.
excavatie: betekenis: uitholling; met een x en een c. blootstelt: één woord; blootstellen wordt sinds jaar en dag als één woord geschreven, en de vervoegde vormen dus ook. colonne: het Franse leenwoord colonne komt al eeuwen voor in het Nederlands, maar wordt nog steeds met een c geschreven, en met één l en dubbel n. De uitdrukking de/een vijfde colonne betekent verborgen/onzichtbare aanhangers van een vijandelijke macht, die zich in je eigen land of op je eigen gebied bevinden. attaqueren: betekent aanvallen; met dubbel t en qu; het komt van het Franse attaquer. teneinde: één woord in de betekenis met het doel; wel met een spatie in combinaties als ten einde lopen/komen en ten einde raad. prachttaal: één woord: een samenstelling van de zelfstandige naamwoorden pracht en taal. dysthymie: betekent chronische depressieve stemming. Met een y in de eerste en tweede lettergreep en ie in de derde; na de t komt eerst een h. Het woord is gebaseerd op de Griekse woorden dus moeilijk, slecht en thumos gemoed.
Post een moeilijk woord.en leer elke dag een nieuw woord: Nationaal Computer Forum.
Schrijf een moeilijk of niet gebruikelijk woord op.degene die het goede en mooi omschreven antwoord geeft mag een nieuw moeilijk woord opschrijven.: Onder het mom leer elke dag een nieuw woord leek me dit wel leuk.ik leer graag iedere dag iets nieuws. Aangezien Ikki het woord olfactorisch geraden had mag hij een nieuwe posten maar omdat het een nieuw topic is.mag de eerste die dit leest een leuk woord posten.ikki.komen zat woorden die geraden worden en gepost kunnen worden.:
Taalschrift Reportage Met moeilijke woorden discrimineer je mensen!
Vandaag telt SeniorenNet 20.000 informatiepaginas en 76, miljoen hits per dag. Een honderdtal vrijwilligers werkt de paginas bij. Ik wil vooral senioren doen internetten zonder hulp van hun kleinkinderen. De Wablieftprijs is voor mij een grote erkenning voor wat ik doe, zegt Pascal Vyncke. Op SeniorenNet.be gebruik ik duidelijke en toegankelijke taal. Op de universiteit beleef ik het tegenovergestelde. Daar leggen ze elk moeilijk woord uit met vijf andere moeilijke termen.
Top 100 Bijbelse uitdrukkingen, gezegden en woorden.
als een dief in de nacht. ongemerkt, volslagen onverwacht 1 Tessalonicenzen 52: Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal komen, gelijk een dief in den nacht. laat uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet. loop niet te koop met je goedheid Mattheüs 63: Maar als gij aalmoes doet, zo laat uw linker hand niet weten, wat uw rechter doet. Jona en de walvis Pieter Lastman Nummer 31 t/m 40. ander woord voor homoseksualiteit Genesis 195: En zij riepen Lot toe, en zeiden tot hem: Waar zijn die mannen, die deze nacht tot u gekomen zijn?
Moeilijkewoorden.org. Moeilijkewoorden.org.
Wij van Moeilijkewoorden.org hebben via ons Adsense-account beperkt zicht op de informatie die via Adsense over het gebruik van onze site wordt verzameld. We kunnen bijvoorbeeld zien hoeveel paginaweergaven de site op een dag heeft en hoe vaak er op advertenties wordt geklikt.
Top 100 moeilijke woorden Taaladvies.nl.
Een overzicht van woorden met een lastige spelling. 35 distantiëren zich. 74 per se. 90 te allen tijde. 91 ten minste op zn minst. 92 ten slotte aan het slot. 96 van tevoren. 2020 Taaladviesbureau Van de Pol. All Rights Reserved.
Moeilijke woordenkoffer Spierziekten Vlaanderen.
Toediening van daartoe in aanmerking komend vocht via de anus darmuitgang. Normaliseert de consistentie van de darminhoud, bevordert ontlediging van de darm. De gebieden in de hersenen waar verlies van myeline rondom de zenuwvezels heeft opgetreden, worden ook wel laesies of plaques genoemd.
Tips voor woordjes leren Educatie en School: Studievaardigheden.
Achtergrondkennis: Vooral voor nieuwsberichten is het handig als je weet wat er zich voorheen heeft afgespeeld. Nieuwe woorden zijn dan te raden, omdat je een idee hebt van de gebeurtenissen. Grammaticale context: Wat voor soort woord is het? Je kunt een woord beter raden als je weet of het een zelfstandig naamwoord, werkwoord, bijvoeglijk naamwoord, etc. In de zin Johannes ist sehr aberglaubig kun je bijvoorbeeld zien dat aberglaubig een bijvoeglijk naamwoord is. Directe context: Vaak genoeg maken de woorden rondom of voorgaande zinnen duidelijk wat het nieuwe woord betekent. Als je bijvoorbeeld in een kookboek leest When the soup is ready, ladle it into six warmed bowls, is het niet moeilijk om te raden wat ladle betekent.
Dit zijn de tien moeilijkst uitspreekbare woorden in de Nederlandse taal wetenschap De Morgen. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus. Plus
Het haalde eenderde van de stemmen 35 procent. Het woord werd op de voet gevolgd door defibrilleren 32 procent van de stemmen en op ruime afstand door bavarois 11 procent. Over het algemeen blijken vooral lange woorden met veel korte klanken door de gemiddelde taalgebruiker als moeilijk te worden beschouwd.
NT2 en alfa woordenschat NT2 en Alfa.
Ook met deze oefenvorm kan je goed differentiëren. De sterkste cursisten geef je een moeilijk woord, de zwakkere cursisten geef je dan weer een makkelijk woord. Deze oefening is een logisch vervolg op de vorige oefening, maar wordt pas aangeboden wanneer alle woorden min of meer gekend zijn in de laatste fase van het vastleggen, zeg maar.
Woordenschat.
Wat is de betekenis van het woord Vruchten? Wat is de betekenis van het woord Huis? Wat is de betekenis van het woord Boeken? Wat is de betekenis van het woord Beroepen? Wat is de betekenis van het woord Planten?

Contacteer ons